Veps

Stikkveps er det vi i dagligtale kaller veps og er et av de insektene som de fleste av oss stifter bekjentskap med i løpet av sommeren. Det finnes 13 arter stikkeveps her i Norge.

De har stor gul –og svartstripet bakkropp som er festet til brystet med en tynn stilk. Med giftbrodd. Øynene er nyreformet, og følehornene har en knekk. Lever i ettårige, ofte stor samfunn.

En enkelt veps kan vel de fleste håndtere, men et stort vepsebol full av irriterte veps om høsten er verre. Særlig forsiktig bør man være dersom man har allergiske reaksjoner overfor insektstikk. Da kan vepsestikkene bli dødelige.

Et vepsebol bygges opp i løpet av en sommer. Reiret bygges først av dronningen, senere utvides det av arbeidere.

Det bygges av gjennomtygget trevirke blandet med spytt. I det papiraktige hylstret henger celler til egg, larver og pupper. Når bolet er ferdig løpet av sommeren kan det inneholde opptil 6000 individer. Det kuleformete reiret utvides hele tiden og kan bli mye større enn en fotball. Når høsten kommer dør alle arbeidervepsene, og bare dronningene gjemmer seg vekk for å overvintre.

På mørke steder inne i huset finner vi ofte Jordveps og Tysk veps. (Den tyske vepsen forekommer bare på Østlandet, Sørlandet og langs kysten til Bergen.) De fleste har eller har hatt vepsebol, og man kan forebygge ved å inspisere disse områdene tidlig på sommeren, og fjerne eventuelle bol før de blir store.

Den største vepsarten i Europa, Geithams kan bli 32 mm. lang. Den er påvist i Norge, men ikke i nyere tid.

Hos næringsmiddelindustri kan det være gunstig å benytte insektsfeller. Her finnes det et meget stort utvalg, ut i fra de krav og retningslinjer som gjelder.