Inneklima

Tønsberg Skadedyrkontroll AS har inneklimaveiledere utdannet fra Teknologisk Institutt og med lang erfaring. Har du spørsmål om dårlig inneklima? Ta kontakt med oss for råd og veiledning.

Hvorfor stiller vi ikke strengere krav til innemiljøet når vi vet at det er en medvirkende årsak til at over 1 million av oss blir syke?

Fokus på innemiljø og kartlegging av kjemikalier er et satsningsområdet for myndighetene. Folkehelseinstituttet sine anbefalte faglige normer for inneklima kan du lese mer om her.

Hvert døgn trenger mennesket ca. 1 kg mat, 2 kg væske og hele 15 kg luft. Både når det gjelder mat og vann, stiller fler og fler av oss strengere kvalitetskrav. Mens svært få av oss har et bevisst forhold til luftkvaliteten som står for det største inntaket i kroppen vår. Fakta er et stadig flere faktisk blir syke av denne luften av flere årsaker.

På 50-tallet utviklet bare et fåtall av den norske befolkningen astma, allergi, og/eller luftveisproblemer. I dag har over 1/5 del av befolkningen problemer. Det er slått fast at en av de viktigste årsakene er usundt inneklima hvor vi tilbringer 85-90% av vår levetid.

Tønsberg skadedyrkontroll AS tilbyr konsulenttjenester innenfor innemiljø og har inneklimaveiledere. Vi jobber mye med inneklima i barnehager og skoler. Årsaken til dette kan du selv lese om i siste rapporten fra Arbeidstilsynet her.

Vi er også forhandler av luftrensere med markedets nyeste renseteknologi i system. For å lese mer om luftrensere, se her.

Inneklimaets betydning:
Godt innelima har stor betydning for helse og trivsel i befolkningen, særlig når de fleste tilbringer det meste av tiden sin innendørs.

Inneklimaforhold kan være påvirke skoleprestasjoner og arbeidsevne. Selv om de fleste ikke blir syke av dårlig inneklima, kan inneklimarelaterte risikoforhold føre til både ubehag og mistrivsel. En del vil også kunne oppleve forverring av eksisterende sykdom og i noen tilfeller at sykdom utløses. Det er derfor viktig å forebygge og utbedre risikoforhold. Noen eksempler på slike forhold kan være fuktproblemer og muggvekst, en del kilder til flyktige organsiske forbindelser, høy partikkelforurensing, radon eller allergener. Utbedring må særlig prioriteres der hvor det meldes om helseplager som synes å ha en sammenheng med risikoforhold i lokalene hvor de oppholder seg.

Personer med luftveisallergi, hjerte-karsykdom og barn generelt er ofte følsomme grupper med hensyn til risikoforhold i inneklimasammenheng. Eksempelvis er det estimater fra amerikanske miljøvernmyndigheter vist at spebarn får i seg dobbelt så mye støv og er mer enn ti ganger så følsomme for skadelige effekter av støveksponering sammenlignet med voksene (US EPA, 2002).

Samtidig bør man være klar over et mange av dem som opplever at inneklima kan være en årsak til deres plager eller sykdom har symtomer som kan skyldes andre forhold enn inneklimaet, og det kan ofte være svært vanskelig å fastslå om det faktisk er inneklimaet som er årsaken til plagene.

Vi i Tønsberg Skadedyrkontroll AS vil gjøre oppmerksom på at det dessverre finnes en del informasjon uten forankring i gode vitenskapelige data, og som kanskje bidrar til ugrunnet frykt i stedet for den faglige, og i noen grader erfaringsbaserte informasjonen, som er nødvendig for gode tiltak.

Det vi er spesielt opptatt av er å fokusere på inneklimaforhold i barns miljøer, dvs. skoler og barnehager, i tillegg til best mulige informasjon til boligeiere og boligbrukere. Spesielt har Tønsberg Skadedyrkontroll AS over lang tid sett bruken av insekticider i barnehager og skoler på kartet. Eksempler på dette finner du her.

Tønsberg Skadedyrkontroll AS er medlem av:

Har du spørsmål om inneklima? Ta kontakt med en av våre inneklimaveiledere.