Våre tjenester

Vi er en totalleverandør på skadesanering og tilbyr mer enn bare skadedyr-bekjempelse. Vi har i dag 7 autoriserte skadedyrbekjempere, inneklimaveiledere, snekkere, takstmenn og en faglig leder med 29 års erfaring i bransjen.


Vi har det nyeste av teknologisk utstyr til søk og er et av få selskaper i Norge som tilbyr lokalisering av skadedyr med spesialtrent hund. Mer informasjon om hva vi kan tilby deg finner du nedenfor.

Hundesøk

Tønsberg Skadedyrkontroll AS har tett samarbeid med DogPoint som kan tilby spesialtrente hunder for lokalisering av maur og døde gnagere. ...

[ les mer ]

Maur og maurskader i polystyren (isopor)

Tønsberg Skadedyrkontroll AS har Norges fremste kompetanse på maur og maurskader i polystyren. I samarbeid med Folkehelseinstituttet, har vi forsket på problemstillingen over flere år. ...

[ les mer ]

Inspeksjon

Våre autoriserte serviceteknikere kommer gjerne på inspeksjon etter avtale. Tønsberg Skadedyrkontroll AS tilbyr ikke bare tjenester innefor skadedyrkontroll, men en rekke tjenester innenfor skadesanering. ...

[ les mer ]

Artsbestemmelser

Å identifisere biologiske skadegjørere, ha kunnskap til dets biologi og adferd, skadeverk og bekjempelsesmetoder er en del av våre autoriserte serviceteknikeres hverdag. ...

[ les mer ]

Konsulenttjenester

Tønsberg Skadedyrkontroll AS har stor kompetanse og tilbyr konsulenttjenester innen vårt fagområdet på flere felt. ...

[ les mer ]

Forebyggende arbeid

Mange ser på skadedykontroll som en ubehagelig nødvendighet når skaden først er skjedd og skadedyrene vrimler i antall. Det viktigste innenfor skadedyrkontroll er forebyggende arbeid. ...

[ les mer ]

Jobbavtaler

Tønsberg Skadedyrkontroll AS er en totalleverandør av saneringstjenester med spesialisering på biologiske skadegjørere. ...

[ les mer ]

Risikoanalyser

Risikoanalysen er en formalisert metodikk for å beregne konsekvensen av fremtidige hendelser. Hensikten med analysen vedr. skadedyr er å få totaloversikt over risikobildet. ...

[ les mer ]

Telefonbistand

Tønsberg Skadedyrkontroll AS tilbyr alle kunder gratis telefonbistand og har en ordning med vakttelefon ved krisetilfeller. ...

[ les mer ]

Serviceavtaler

En avtale med oss sikrer trivsel og miljø i tillegg til at den kan spare kunden for betydelige utgifter. En avtale med oss sikrer trivsel og miljø i tillegg til at den......

[ les mer ]

Rapporter

Alle rapporter skrevet av Tønsberg Skadedyrkontroll AS utføres kun av autoriserte serviceteknikere med faglig udannelse fra Nasjonalt Folkehelseinstitutt og med dokumentert praksis som tilfredstiller kravet til godkjenning. ...

[ les mer ]