Skrukketroll

Skrukketroll finner vi vanligvis der det er mørkt og passe fuktig. Ofte i kjellere og uthus, på hytta om våren. Det vanligste er mur skrukketroll og kjeller skrukketroll.

Kjeller skrukketroll er helt grått, og har mange små knotter eller vorter på oversiden.

De spiser råtne plantedeler og mikrober. Det finnes få insekter med så mange navn som skrukketrollet, i Danmark kaller man den munkelus, Vestlandet kalles den tussjalus. Andre navn kan være: skoppetroll, murlus, benkebitter for å nevne noen. Slektninger: - i havet er reke, krabbe og hummer en nær slektning av skrukketrollet. Dette fordi skrukketrollet betegnes som et insekt av krepsdyr familien.