Fakta om selskapet

Tønsberg Skadedyrkontroll AS har nå byttet navn til Nokas Skadedyrkontroll. Selskapet har sine lokaler i Træleborgodden 6 i Tønsberg kommune. For ytterligere informasjon se: www.nokas-skadeyr.no

Det er en entusiastisk gjeng som utgjør firmaet Tønsberg Skadedyrkontroll AS. Sammen har vi skapt et fremgangsrikt firma og er i dag 6 skadedyrbekjempere godkjent av Folkehelseinstituttet. Mye av grunnen til dette er at vi er interessert og stolte av yrket vårt, samt føler ansvar for det vi holder på med. Selskapet har også stort fokus på forskning og nyskapning i bransjen. I 2013 fikk vi vår egen reality serie på TV2 Zebra med navnet "Rottejegerne". 01. januar 2016 er selskapet en del av Nokas Skadedyrkontroll AS. 

Se hva våre kunder sier om oss på: www.anbefalt.no

Blant oss har vi snekkere, SBTF-sertifisert takstmenn, inneklimaveiledere og en faglig leder med snart 30 år i bransjen. Vi dekker hovedsakelig Vestfold, men tar jobber også utenfor dette området. Selskapet er avtalepartner med Norsk Hussopp Forsikring, Sparebank 1 Forsikring, Gjensidige Forsikring, Storebrand Skadeforsikring og Vardia Forsikring. Tønsberg Skadedyrkontroll AS er medlem samt sitter i styret i Skadedyrbedriftenes Bransjeorganisasjon (SkaBra). Selskapet var et av flere som var med på å stifte den nye bransjeorganisasjonen i 2008. For mer informasjon se: www.skabra.no

Tønsberg Skadedyrkontroll AS kan levere tjenester til private, borettslag, bedrifter, kommuner, landbruk og offshore.

Tønsberg Skadedyrkontroll AS er Norges fremste innen maur og maurskader. Vi bruker kun det fremste av teknologisk utstyr og hadde fra 2009-2012 et eget FoU-godkjent forskningsprosjekt på maur og maurskader i isolasjon. Selskapet har patenterte byggetekniske løsninger som hindrer inn trekk og etablering av maur i polystyren.

Tønsberg Skadedyrkontroll AS følger forskrift om skadedyrbekjempelse fra Sosial- og helsedepartementet. Dette betyr at alle ansatte har godkjent praksis og skriftlig eksamen etter krav fra Folkehelseinstituttet. I tillegg har de ansatt i Tønsberg Skadedyrkontroll AS utdannelse innen biologiske skadegjørere. Dette setter vi stor fokus på for at våres kundene skal bli møtt av mennesker som har fullgod kompetanse. Vi er stolte av å kunne levere den beste totaltjenesten og produktene på markedet. For at vi skal minimalisere avvik og gjennom dette optimalisere driften har vi i tillegg valgt samarbeid og kvalitetsikret bedriften gjennom Norsk Kvalitetssikring AS.

Tønsberg Skadedyrkontroll AS ønsker å være et mindre firma med fokus på kundene. Vår beliggenhet nær sentrum i Tønsberg gjør oss lett tilgjengelig. Vi har satser på til enhver tid kunne levere den beste totaltjenesten og sette krav til de elementene som er viktig for oss:

- Effektive produkter

- Kvalitetssikrede arbeidsprosedyrer

- Konkurransedyktige priser

- God personlig service og oppfølging

 

Tønsberg Skadedyrkontroll AS jobber etter Forskrift om skadedyrbekjempelse fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 21. desember 2000.

§ 1-1 Formål

Formålet med forskriften er å forebygge at skadedyr
1) overfører smittsomme sykdommer til mennesker
2) blir årsak til sykdommer hos mennesker eller
3) blir årsak til andre helseproblemer hos mennesker.

Forskriften skal sikre at det ved skadedyrbekjempelse blir benyttet midler og metoder som motvirker at skadedyr overfører smittsomme sykdommer eller blir årsak til sykdommer eller andre helseproblemer hos mennesker, og som ikke medfører helseskade eller miljøskadelige virkninger. Forskriften skal sikre at skadedyrbekjempelse blir fortatt av personer som kan utføre den fagmessig korrekt og effektivt, og påse at det ikke oppstår helse- eller miljøskade.

§ 1-2 Virkeområde

Forskriften gjelder forebygging og bekjempelse av skadedyr, som foretas privat eller ervervmessig, i bygninger og innretninger mv, herunder: -alle bygg mv. som omfattes av plan- og bygningsloven, herunder boliger, drifts- og næringsbygg med tilhørende tomteområder, kornsiloer, transportmidler til lands, til sjøs og i luften, faste og flytende installasjoner til sjøs, inventar, utstyr, maskiner, produkter og annet løsøre i bygninger, tunneler, kloakker, avfallplasser, kaianlegg, leirplasser, friluftsområder, flyplasser, lukkede rom beregnet på skadedyrutryddelse, herunder telt, overdekninger med mer.

Ordskriften fritar ikke fra forbud eller krav som følger annet regelverk. Alle som jobber ervermssig med skadedyrkontroll skal fra 2004 være godkjente fra Folkehelseinstituttet. Ved spørsmål kontakt seksjon for skadedyr på tlf. 22 04 23 08 eller kontakt oss i Tønsberg Skadedyrkontroll AS