Kakkerlakk

Kakerlakker er en stor gruppe insekter med mer enn 3500 beskrevene arter. Den vi i Norge har størst problem med er tysk kakerlakk. De ulike stadier i utviklingen av tysk kakerlakk går fra å bli klekket – larve – nymfe – og til å bli voksen.

Kakerlakk er natt dyr og altetende. Utseende er nærmest flatrykte, med et stort brystskjold som nesten skjuler hodet når dyret sees ovenfra. Følehorna er nesten like lange som kroppen, og de nærmest kraftige løpebeina bringer insektet med en utrolig fart vekk fra farer. De har en ubehagelig og karakteristisk lukt. Kan skape allergiske reaksjoner på noen mennesker.

Næringsmiddelbedrifter som får problemer med kakerlakker vil kunne spre disse til andre med sine varer. Det kan ta lang tid før kakerlakken oppdages da de er aktive om natten og holder seg godt skjult ved varmekilder om dagen. Når kakerlakken oppdages er den som regel allerede godt etablert. Kakerlakken kan spr smitte fra urene områder til ferskvarer og anretningsbord. Bekjempelse av kakerlakker er ofte tidkrevende og kostbare.

Myte: Tiltrekkes kakerlakker av døde artfrender/ dreper man en kommer det flere!

Insekter med et sosialt liv kommuniserer ofte ved hjelp av kjemiske midler. midlene kalles feromoner og produseres i dyrenes organismer for å utløse en bestemt reaksjon hos individer av samme art. På samme måte som hormonene regulerer en organismes indre, bidrar feromonene til å styre dyrenes atfard og utvikling innenfor populasjonen. Forsøk med amerikansk kakerlakk viser at denne arten ikke tiltrekkes, men derimot flykter når det oppstår et brudd i kroppen til en artsfrende. Bruddet forårsaker nemelig et frislipp av alarmferomoner som forteller kakerlakkene at de må unngå steder der artsfrendene er døde.

Til gjengjeld viser forsøk med tysk kakerlakk , som er den vi oftest støter på her i landet, noe ganske annet. Avføringen til denne arten inneholder stoffer som får artsfrendene til å samle seg. Dette kan være lurt for arten hvis en kakerlakk har funnet så mye mat at andre kakerlakker også kan ha glede av den. Men det betyr også at når man moser en kakerlakk, vil det nødvendigvis frigjøres kakerlakker. Formålet med eksperimentene betod i å finne ut om stoffene i avføringen kunne benyttes til å utvikle smarte feller for kakerlakkene.