Fluer

Fluer har bare ett per vinger. De lever av flytende føde som suges opp gjennom en snabel. Hos de egentlige fluene er larven en mark, dvs. en larve uten gangbein og hode.

Spyfluer

Dette er store fluer, 9-13 m.m. lange, med hurtig og brummende flukt og en blank blålig farge. Spyfluene tiltrekkes av både friske og råtne matvarer, åtsler, avføring og lignende. Når man arbeider med kjøtt eller fisk, særlig en varm sommer dag og vinduer står oppe, kan man få besøk av de blå spyfluene. En spyfluehunn kan legge 1.200-2.200 hvite og avlange egg i sprekker på kjøtt og fisk. Disse klekkes til små, hvite larver på mindre enn et døgn. På kjøtt har enn funnet 3.800 larver pr. kg. Kjøtt. Det er dette som gjør spyflua, de øvrige fluene også, til store smittekilder i næringsmiddel industrien.

Snyltefluer

Snyltefluer har kraftige børster på bein og kropp. De er gode flygere, og noen kan stå stille i luften som blomsterfluene. Larvene er innvendige snyltere i andre insekter, særlig sommerfugllarver. Noen snylter i edderkopper og skrukketroll.

Husflue

Disse fluene er velkjente innendørs. De er utbredt over hele jorden, bare med få unntak. Larvene utvikler seg der det er varmt og noe fuktig. Den idèelle temperatur er ca. 32 grader C. Denne temperaturen finner de blant annet i isolasjonen på loftet. I landbruket er husdyrgjødsel et egnet sted for utviklingen da larven lever i særlig i svinegjødsel. Husflua våkner med lyset og er svært irriterende om morgenen med en karakteristisk summing.

Loftsflue

En type spyflue som ligner husfluene og blir ofte forvekslet med dem. Loftsfluene har en mørk grålig farge, finnes over mesteparten av verden. Om sommeren lever disse fritt utendørs. De spiser nektar fra blomster, fruktsafter og lignende. De har ikke samme uhygieniske levevis som husflua og spyfluer. Eggene legges enkeltvis i jord. Etter et par dager klekker larvene som etter hvert borer seg inn i meitemark der de lever som parasitter. Etter et par uker er larven ferdig utvokst og forlater verten. Den forpupper seg i jorden og det voksne insekt klekkes frem etter nye 2 uker. Om vinteren søker disse inn i blant annet hus. I enkelte tilfeller overvintrer den også inne i hus.

Kjøttflue

Kjøttfluene er også en type spyflue. Store, gråsorte fluer med mørke striper på ryggen. fluene er vanlige og finnes over det meste av landet. Kjøttfluene er raske flyvere som på grunn av sin skyhet er vanskelig å fange. De kommer sjelden inn i hus, men tiltrekkes av kjøtt og ekskrementer. De opptrer sjelden flere sammen.

Kjøttfluene er hyppig bærer av matforgiftningsbakterier, men synes ikke å ha samme betydning som spyflue og husfluer. Normalt trengs det ikke noe spesielle tiltak til for å bli kvitt disse fluene.