Duer

Due problematikken i byene er et område vi har arbeidet mye med, og vår fysiske sikringsmetoder er både effektive og estetisk akseptert av arkitekter og by antikvar.

Fangst eller avliving

Vi kan også foreta fangst av duer, enten for utplassering andre steder eller avliving.

Grunnen til at mange fuglearter har slått seg til i byer og tettsteder er den gode tilgangen på avfall og mat de finner som vi mennesker legger fra oss.

Fuglene utgjør ofte et trivselelement i byene, og mange mennesker ynder også å gå i parkene og mate disse.
I by bildet er det ofte duer og måker som blir de dominerende - og disse artene utgjør også i en del tilfeller et problem.

Fuglene slår seg til på fasader, tak, bakgårder, med mer. Ekskrementene utgjør en smittefare, samtidig som den kan ødelegge materialer, fasademaling og lignende.