Effektiv bekjempelse av maur

Boken er skrevet av NTF-sertifisert takstmann Kenneth Ervik. Effektiv bekjempelse av maur er blitt en salgssuksess og fått meget bra kritikk i fagblader som Gjør Det Selv, Dine Penger og Vårt Hjem.

Nå i ny utgave (2014)

For videopresentasjon se her.

Effektiv bekjempelse av maur ble i 2008 omtalt i Norges største økonomiblad Dine Penger (Nr 8, årgang 26). Effektiv bekjempelse av maur tar for seg hvordan du kan bekjempe maur med best mulig resultat og minst mulig kostnader. Første til tredje opplag av boken ble utsolgt og boken er nå i sitt fjerde opplag.

Videre tar den for seg diverse temaer rundt maur og maurskader: forsikring, kjøp/salg av bolig og valg av skadedyrbekjemper og skadeeksempler. Hvis du følger rådene som gis, kan du spare tusenvis av kroner. Profesjonell hjelp til å utbedre maurskader er relativt kostbart, og feil inngrep kan føre til store utgifter.

Boken er hovedsakelig rettet mot private hus- og hytteeiere, men er også et godt hjelpemiddel for andre som i arbeid eller dagligliv støter på problemer med maur.

Boken kan bestilles hos nærmeste bokhandler, på Skadedyrbutikken.no eller pr. e-post: bestilling på mail.

Omslag 2014 utgaven:

  

 

Omtale av tidligere utgave av boken i magasinet Gjør det selv (2004)

 

Artikkel i Hus & bolig (2011), se link her