Biozone

Tønsberg Skadedyrkontroll AS er leverandør av Biozone Scientific sine produkter i Norge. Biozone presenterer en helt ny teknologi, fotokatalytisk oksidasjon.

I tillegg benyttes 4 andre kjente teknologier - noe som gjør dette til den mest effektive luktsanerings-maskinen på markedet. BioZone Scientific startet i 1996 med det mål å kombinere vitenskap med elektronikk, for å lage det beste luftsaneringsverktøy.

Mer om Biozone sine produkter se her.

Mer om luftrensemaskiner se her.

I dag brukes BioZone`s produkter over hele verden både av privatpersoner og foretak. BioZones`s luftrenseteknikk finnes i sykehusmiljø, hotell, restaurant, taxi, båter, bilfirma, skoler, livsmiddelindustri, jodbruk, industri, hjemmehjelpstjeneste, mm. Tønsberg Skadedyrkontroll AS bruker disse apparatene ofte ved luktsanering når rotter/mus dør i en boligen. BioZone apparatene selges eller kan leies. Vi kan også skaffe Optipura sine apparater om dette er ønskelig.

Modeller:

/article/187/Basic-110x80.jpg /article/187/AircareS-110x80.jpg /article/187/AircareD-110x80.jpg /article/187/Powerzone-110x80.jpg
BioZone Basic Aircare S Airecare D PowerZone

Presentasjon av Biozone PDF fil

Teknisk data Powerpoint fil

Plassering av BioZone Powerpoint fil

Dette gjør BioZone:

Reduserer alle typer uønskede partikler i luft;

  • Bakterier og virus
  • Sopp, mugg og sporer
  • Kjemikalier
  • Pollen, svevestøv, røyk og mikrober

Teknologi - hvordan fungerer det?

BioZone sine produkter bruker bakteriedrepende UV-lys. Superladet luft gjøres om til plasma som knuser partikler ved oksidasjon. Apparatene benytter avansert stråleteknologi til å lage kraftige renseforhold som solen, kalt oksidasjon.

Produktene lager ren plasma som fører til denne oksideringseffekten. Plasma er superladet gass fylt med reaktive partikler i motsetning til stabile molekyler. De kjemiske, biologiske og luftkomplekse molekylene er p.g.a. sin kompliserte sammensetning skadelig. Plasma indusert oksidasjon knuser bindeleddet som holder disse skadelige kjemiske og biologiske elementer sammen og etterlater seg bare ren luft.

Fordi plasma har høy energi, knuser den partikler både i luft og på flater. Ozon generator lager skadelig biprodukt. Høy strømstyrke i ozon generatorer bryter ned nitrogen molekyler og produserer korrosive nitrogenoxide. Disse gassene kan føre til rask forringelse av metall og elektronisk utstyr og produserer en sterk metallisk (klor) lukt. BioZone sine fotoplasmaprodukter lager ikke disse biproduktene og får tilbake normal frisk luft mye raskere. Ozon generator er laget for å produsere ozon og ingenting mer. Ozon er bare et av elementene i rensesystemet.

BioZone sine produkter benytter UV teknologi som optimaliserer produksjonen av både ozon og andre artikler som hydroksyls, frie redikaler med mer. Fordi de inneholder en blanding av reaktive elementer har plasma vist seg å rense opp til fem ganger mer effektivt enn vare ozon. I tillegg har det ultrafiolette lyset produktene bruker for å lage plasma naturlig bakteriedrepende effekt på partiklenes vei igjennom generatoren. BioZone sin plasma generator fungerer i alle miljøer, men mister effekt i fuktig klima. Derfor finnes det egne apparater til slike forhold.

BioZone apparatene og adaptere er EC godkjent. De er også godkjent av: American lung assosiation, Department of Defense USA og Scanda National Laboratories. Videre har apparatene vunnet MILJØ TRYGGHET PRISEN for de beste nye produktene i Florida.

BioZone har blitt testet av: Industry Canada, EPA, USA Environmental protection, National teknology transfer center, NCER, Military Medical Center i Kina og Finland, samt mange universiteter.

Stor internasjonal studie (2012): Dette er farligst for helsen.

For ytterligere informasjon se; www.biozone.no eller ta kontakt.

/article/7293/BSILogo.jpg